Контакти

Клиника София

гр. София 1421
квартал Лозенец
ул. “Горски Пътник” 53

02 482 42 18
08888 00 828 | 0887 671 639

dr_manolova@yahoo.com

Свържете се нас

Клиника Сливен

гр. Сливен 8800
ул. “Йордан Кювлиев” 9

044 637 000
08888 00 828
0887 671 639

dr_manolova@yahoo.com